Devotament

Se spune, mă rog, acum spun eu, dar poate se va mai spune, că era odată un om care avea un cîine pe care el l-a iubit mult de tot. Îl lua cu el pretutindeni unde mergea, dar cîinele n-a învăţat să facă nimic folositor. Nu găsea şi nu aducea nimic, nu apăra şi nu … (mai mult)

Nu ducem lipsă de apocalipsă

Nu ştiu dacă aţi remarcat că, în ultima vreme, s-au înmulţit în mediile de informare avertismentele privind apocalipsa ce va să vină neapărat peste noi pe 21 decembrie, la orele 12 trecute fix. Şi nu una, ci trei apocalipse ne ameninţă din negurile universului şi toate par să-şi fi dat întîlnire fix la aceeaşi oră … (mai mult)

Pe malul celălalt al infinitului

Fulgul de lumină ce-i apăru în faţă mişcîndu-se haotic îi provocă o tresărire. Închise înstinctiv pleoapele încercînd să-l prindă între ele cînd acesta se apropie prea mult de irisul drept. Mişcarea bruscă făcu să-i cadă o lacrimă agăţată în colţul ochiului iar fulgul păru atras de puritatea fluidului şi o săgetă transformînd-o într-o perlă scînteitoare. Îi … (mai mult)

Fetiţa de pe scări

O găsi ghemuită pe ultima treaptă, tristă, nepieptănată şi murdară. Nu-i dădu mai mult de cinci ani, o întrebă în zadar, doar se încovoie mai tare şi strînse în braţe o păpuşă veche, murdară ca şi ea. Încercă să-i cîştige un dram de încredere şi scoase din poşetă un măr pe care fetiţa îl luă … (mai mult)